Eksempel


Aarhus Brandvæsens ønske om en stærk og genkendelig profil er blandt andet blevet tilgodeset ved at skabe en visuel identitet med kraft og intensitet.
Aarhus Brandvæsen mål var at formidle, at de kan meget mere og andet end at slukke brande. De har flere typer produkter på hylderne,
og desuden er brandvæsenet en moderne organisation præget af omtanke, seriøsitet og handlekraft.

Det blev konkretiseret i en kommunikations- og designmanual.
Brandvæsenets desigmanual indeholder guidelines til, hvordan brandvæsenets skal fremtræde i forskellige præsentationsmaterialer.
Manualen præsenterer profilbrochuren, visitkort, redesign af logo, templates til powerpoint-præsentationer og imagebilleder.

Billederne fortæller hver sin historie om, hvad borgerne kan forvente sig af tilbud fra Aarhus Brandvæsen.
Morten Jac Kommunikation beskrev billedkonceptet, udviklede ideerne og fotograferede.