Visuel Kommunikation


Passer jeres profil og udtryk sammen?
Kan man forestille sig en effektiv branding- og kommunikationsstrategi uden at have overvejet de visuelle kommunikationsformer? Næppe!

Vi arbejder bevidst med visuel kommunikation på flere fronter, fordi det ofte er i det felt, at den umiddelbare interesse fanges.
Derfor er det lige så relevant at have en klar strategi for, hvordan billederne skal bruges som for, hvordan teksterne skal formidles.
I kommunikationsprocesser hvor det efterleves, bliver budskaberne simpelthen mere forståelige.

Morten Jac Kommunikation arbejder derfor meget bevidst med billeder og grafiske elementer som en vigtig del af den samlede kommunikationsstrategi.

Region Midtjylland har valgt Morten Jac Kommunikation som samarbejdspartner for at styrke internetportalens visuelle identitet.
Vi har samarbejdet om et visuelt koncept, der har resulteret i et stort billedmateriale. Et af begreberne i Region Midtjyllands værdigrundlag udtrykker bl.a. mangfoldighed og rummelighed, som skulle visualiseres i billederne.
Fem sygehuse i Region Midtjylland brugte os til implementeringsopgaver i forbindelse med den nye struktur. Opgaverne indebar løsning af forskellige kommunikations- og konsulentopgaver.

En anden kunde er TDC, hvor vi har leveret tema- og genrebilleder til brug på deres website.
Lignende opgaver er også løst for Aarhus Brandvæsen og andre kommunale virksomheder.

Når høj faglighed, mesterlære og integration følges ad.