Intern kommunikation


Fællesskab på arbejdspladsen
Der er sammenhæng mellem intern kommunikation og trivsel blandt medarbejderne på arbejdspladsen.
God intern kommunikation skaber stolthed over arbejdspladsen og giver medarbejdere, som er gode ambassadører for virksomheden.
Når der sker forandringer i en virksomhed, er det derfor af stor betydning, at det bliver kommunikeret klart ud til medarbejderne.

Morten Jac Kommunikation har erfaring med at lave virksomheds- og kommunikationsplaner,
hvor den interne kommunikation er af lige så stor værdi som den eksterne kommunikation.
Det er medarbejderne, som driver værket.

Førend alle arbejder i samme retning, er det derfor vigtigt med et effektivt styringsredskab.
Dermed står virksomheden også som en stærkere konkurrent på markedet.